સુરત વરાછા માં ચંડી પડવા ના તહેવાર નિમિતે બ્રહ્માકુમારીઝ વરાછા ના સર્વ (15) સેવાકેન્દ્ર ના ભાઈ -બહેનો સાથે ભેગા થઈ તહેવાર ની ઉજવણી કરી